Historik

Historik_Lalle
Idrottsklubb & motionskoncept

Idrottsklubben Livsnerven bildades sommaren 2002. Motionskonceptet ”för personlig och global hälsa” började formas redan 1996.

Dåvarande Falu-pastorn Lars-Gustaf Ericson upptäckte skidåkningens betydelse för den egna hälsan och motiverades av en idé att kunna åka Vasaloppet till förmån för hälsoprojekt ute i världen. Stillasittande kollegor antog utmaningen att varje avklarad km i Öppet Spår skulle betalas av sponsorer.

Pastorerna ställde upp för människor i nöd tillsammans med biståndsorganisationen PMU InterLife, som förmedlade de insamlade pengarna till hälsoprojekt i Afrika. Det imponerande resultatet blev fullföljda lopp och hundratusentals kronor till projektet.

Attraktionen att fortsätta konceptet ökade då insamlade medel till humanitärt bistånd femdubblades genom Sida. En tiodubbling har på senare år kunnat ske i nya biståndsprojekt. Att kombinera humansponsring för internationella hälsoinsatser med motion för egen hälsa blev ett vinnande koncept.

Namnet ”Livsnerven i Vasaloppsveckan” tillkom på initiativ av Vasaloppets generalsekreterare Rolf Hammar. Han framhöll att en idrottsklubb skulle stärka Livsnerven-konceptet och idrottsrörelsens samarbete med kyrkorna. Bildandet av IK Livsnerven blev början till att fler och fler klubbmedlemmar väljer att åka Vasaloppet och andra licensierade tävlingar.

Det sammanlagda resultatet t.o.m. 2003 Ã¥rs Vasaloppsvecka var drygt 1 miljon kronor – väl använda huvudsakligen genom bistÃ¥ndsorganisationen PMU-InterLife. Samarbete har även skett med Diakonia och Caritas. Insamlade pengar som gÃ¥r till SIDA-sanktionerade projekt har femdubblats och kommer att tiodubblas fr.o.m. Ã¥r 2005. Detta är bÃ¥de inspirerande och utmanande för sÃ¥väl Ã¥kare som sponsorer.

Idrottsklubb breddar konceptets möjligheter

Församlingsanställdas framgång i skidspåret sporrar en bredare allmänhet till engagemang. För att öka möjligheterna till olika sorts sportutövning i Livsnervens syfte, fick konceptet därför under sommaren 2002 även ge namn till Idrottsklubben Livsnerven som bildades då. Klubben registrerades hos Svenska Skidförbundet och Riksidrottsförbundet den 25/6-02 och blev därmed godkänd som tävlande förening.

IKL’s föreningsnummer är 37201-34

Share