Medlemsavgifter

Bli medlem

Du kan gå med i klubben för att stödja dess idé och/eller för att delta i idrottsliga aktiviteter. Låt ditt medlemskap i IK Livsnerven bli sporren att motionera för egen hälsa och att vid olika lopp dra in sponsring för världens hälsa.

Medlemsavgift för år 2017

• Enskild medlem kr 250:- /år.
• Familj kr 350:- /år. (Två/flera medlemmmar på samma adress)

Avgiften inbetalas till IK Livsnervens bankgiro 268-4678 eller via Swish nr 123 303 53 26

Välkommen!

Share